تبلیغات
آشنایی با مصالح نوین در ساختمان - ورمیکس Vermix - روشهای تئوری و علمی كنترل عوامل اقلیمی در فصول سرد وگرم سال

روشهای تئوری و علمی كنترل عوامل اقلیمی در فصول سرد وگرم سال

 

 

هدایت

جابجایی

تابش

تبخیر

افزایش كسب حرارت

زمستان

جلوگیری از اتلاف حرارت

 

 

*كاهش جریان هدایت حرارتی

 

 

كاهش جریان هوای خارج ونفوذ هوا

استفاده از حرارت خورشید

 

 

جلوگیری از كسب حرارت

 

تابستان

افزایش اتلاف حرارت

كاهش جریان هدایت حرارتی

 

استفاده از برودت زمین

كاهش نفوذ هوا

 

 

استفاده از تهویه هوا

كاهش جذب حرارت از خورشید

 

استفاده از برودت تابشی

 

 

 

استفاده از برودت تبخیریجدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ